فهرست

برگزاری اولین همایش منطقه ای " دانشگاه اخلاق محور "

اولین همایش منطقه ای " دانشگاه اخلاق محور " توسط بسیج جامعه پزشکی و سلامت بابل روز سه شنبه 26آذرماه 98 در سالن امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید .

...