برگزاری مراسم باشکوه یادبود حماسه آزاد سازی خرمشهر در مسجد امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی
چهار شنبه 5 خرداد 1395 ساعت 12:11
   

مراسم باشکوه یادواره بیست و چهارمین سالگرد حماسه آزادسازی خرمشهر صبح امروز ، سه شنبه ۹۵/۳/۴ در مسجد امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی بابل ، توسط کانون بسیج جامعه پزشکی و سلامت شهرستان بابل برگزار گردید . در این مراسم که با استقبال پرشور کارکنان ، اساتید و مدیران دانشگاه و مراکز تابعه همراه بود ، ابتدا زیارت پرفیض عاشورا توسط مداح اهل بیت و از یادگاران هشت سال ایستادگی برادر حاج رضا دادپور خوانده شد . در ادامه سرهنگ علی قمری ، تنها بازمانده ۱۹ نفر از افسران بازمانده گردان دژ خرمشهر و دارای ۹۸ ماه خدمت در جبهه و حضور در عملیاتهای متعدد ، به باز خوانی نحوه بازپس گیری خونین شهر از دست دشمنان بعثی پرداخت .

ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻗﻤﺮﯼ ﺟﺰﻭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﺍﺭﺗﺶ ﻭ ﻫﻢﺩﻭﺭﻩ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺁﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۵۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯﻧﯿﺮﻭﻫﺎ ﺑﺴﯿﺠﯽ، ﭘﺎﺳﺪﺍﺭ ﻭ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﻭﺍﺭﺗﺸﯽ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﻭﯼ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺿﻤﻦ ﺳﺮﻭﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺤﺮﮐﺎﺕ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﻌﺜﯽ ﺭﺍ ﺭﺻﺪﮐﺮﺩﻩ، ﭼﻨﺪﯾﻦ بار به  ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺧﺎﮎ ﻋﺮﺍﻕ ﻧﻔﻮﺫ ﮐﺮﺩﻩ، ﻭﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺻﺪﺍﻣﯿﺎﻥﺑﺮﺍﯼ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﯾﮕﺎﻥﻫﺎﯼﺯﺭﻫﯽ  ﻭ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪﺍﯼﺩﺷﻤﻦ ﺑﻌﺜﯽ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻣﺮﺯﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺯﻣﺎﻧﯽﺑﻪﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺫﯼﺭﺑﻂ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻗﻤﺮﯼ، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﺳﻨﺎﺩﺍﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ ﺩﺭﻟﺸﮑﺮ ۹۲ زرهی موجود میباشد . ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻗﻤﺮﯼ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺩﻻﻭﺭ ﺩﮊﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﺗﺎ ﺻﺪﺍﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺭﺳﻤﯽ ﺟﻨﮓ، ۸ ﻧﻔﺮ ﺍﺯﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺪﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﯿﺮﻭ، ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﻭﻗﺖ ﻭ ﻋﺪﻡﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﺪﮎ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼﺍﯾﺮﺍﻧﯽ، ﺍﻋﺪﺍﻡ ﮐﻨﺪ .

ﺳﺮﻫﻨﮓﻗﻤﺮﯼ ۷۳ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ۵۱ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﺭﺗﺶ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺗﻦ ﺩﺍﺭﺩ،ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩﻣﯽﮔﻮﯾﺪ : ” ﺳﺮﺥ ﺭﮒ، ﻭ ﺳﯿﺎﻩﺭﮒﻫﺎﯼﭘﺎﯼ ﭼﭙﻢ ﻣﻨﺼﻮﻋﯽ، ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺍﺳﺖ . ﺍﺯ ﻧﺎﺣﯿﻪﺭﯾﻪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﻫﺴﺘﻢ، ﻭ ﭼﺸﻢ ﭼﭙﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺍﺳﺖ. ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺗﺮﮐﺶ ﺳﻪﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﺮﺍﺣﯽﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻡ.سرهنگ قمری در پایان سخنران خود ، به چند تن از خواهران و برادران بسیجی ، هدیه ای به رسم یادبود اهداء نمود .در پایان مراسم از همه همکاران بصرف صبحانه پذیرایی بعمل آمد .

بسیج جامعه پزشکی


گروه خبر:               تعداد
صفحه قبل 1 2 صفحه بعدی

  برگزاری مراسم زیارت عاشورا با سخنرانی استاد سید هاشم حسنی
مراسم زیارت عاشورای 19 مرداد 95 با توجه به ایام دهه کرامت با حضور استاد سید هاشم حسنی در مسجد امام علی (ع) دانشگاه برگزار گردید.
شنبه 10 تير 1396 ساعت 8:35

  سفر عتبات عالیات عراق (نجف اشرف و کربلای معلی)
سفر عتبات عالیات عراق (نجف اشرف و کربلای معلی) مصادف با ایام رحلت پیامبر اعظم(ص) ،شهادت امام حسن و امام رضا(ع) ویژه همکاران محترم دانشگاه درتاریخ 7 آذر 95 برگزار می گردد.
يك شنبه 23 آبان 1395 ساعت 13:23

  مراسم سالگرد شهدای فاجعه منا
مراسم زیارت عاشورا با توجه به سالروز شهادت زائران ایرانی حادثه منا با حضور پروفسور دومیری گنجی ، در مسجد امام علی (ع) دانشگاه برگزار گردید.
دو شنبه 29 شهريور 1395 ساعت 10:36

  مراسم بزرگداشت هفته دولت
مراسم زیارت عاشورا به مناسبت هفته دولت ، با سخنرانی فرماندار ویژه شهرستان بابل و با حضور ریاست محترم دانشگاه دکتر ربیعی ، معاونین ایشان و روسای برخی ادارات شهرستان در مسجد امام علی (ع) دانشگاه برگزار گردید.
پنج شنبه 4 شهريور 1395 ساعت 2:21

  برگزاری مراسم زیارت عاشورا به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان
مراسم زیارت عاشورا با توجه به سالروز ورود آزادگان سرافراز با حضور آزاده جانباز سید محمد حسینی در مسجد امام علی (ع) دانشگاه برگزار گردید.
چهار شنبه 27 مرداد 1395 ساعت 15:6

  مراسم زیارت عاشورای 28 اردیبهشت 95 با محوریت شهدای مدافع حرم حضرت زینب (س)
مراسم زیارت عاشورای 28 اردیبهشت 95 با توجه به شهادت جمعی از رادمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لشکر کربلای مازندران در سوریه با حضور سرهنگ صفری از مدافعان حرم و حضور خانواده شهیدان طاهر و رجائی فر (شهدای حرم بابل) در مسجد امام علی (ع) دانشگاه برگزار گردید.
چهار شنبه 5 خرداد 1395 ساعت 11:40

  مراسم زیارت عاشورای به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)
مراسم زیارت عاشورای 18 اسفند با توجه به ایام شهادت حضرت فاطمه (س) با حضور حضرت آیت الله بهشتی در مسجد امام علی (ع) دانشگاه برگزار گردید.
دو شنبه 24 اسفند 1394 ساعت 11:1

  اردوی راهیان نور کارکنان دانشگاه
اردوی راهیان نور ویژه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل ، در تاریخ 12-7 فروردین 95 برگزار می گردد.
شنبه 8 اسفند 1394 ساعت 13:16

  مراسم زیارت عاشورای 20 بهمن
مراسم زیارت عاشورای 20 بهمن با توجه به برگزاری مراسم بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور دکتر گلدوست و به همت ستاد دهه فجر دانشگاه در مسجد امام علی (ع) دانشگاه برگزار گردید.
چهار شنبه 21 بهمن 1394 ساعت 13:21

  مراسم زیارت عاشورای 13 بهمن
مراسم زیارت عاشورای 13 بهمن با توجه به برگزاری مراسم بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور دکتر سلیلی و به همت ستاد دهه فجر دانشگاه در مسجد امام علی (ع) دانشگاه برگزار گردید.
سه شنبه 13 بهمن 1394 ساعت 15:19

  مراسم بزرگداشت حماسه 6 بهمن سال 1360 مردم شهرستان آمل در دانشگاه علوم پزشکی بابل
به مناسبت حماسه 6 بهمن 60 آمل ، مراسم بزرگداشتی در جمع دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید.
شنبه 10 بهمن 1394 ساعت 14:19

  اردوی زیارتی آموزشی بسیج
اردوی زیارتی فرهنگی مشهد مقدس ،ویژه کارکنان (آقایان) در تاریخ 30-27 بهمن 94 برگزار می گردد.
شنبه 10 بهمن 1394 ساعت 13:54

  مراسم بزرگداشت هفته بسیج
مراسم بزرگداشت هفته بسیج در روز سه شنبه 94/9/3 با حضور همکاران و تعدادی از دانشجویان و اعضای هیئات علمی دانشگاه در مسجد امام علی(ع) دانشگاه برگزار گردید .
يك شنبه 15 آذر 1394 ساعت 8:10

  وفات بسیجی مخلص حاج محسن رضایی
چهار شنبه 8 مهر 1394 ساعت 9:52

  غبارروبی مزار شهدا
غبارروبی مزار شهدا
شنبه 4 مهر 1394 ساعت 14:56

  برگزاری مراسم اربعین شهدای غواص
شنبه 4 مهر 1394 ساعت 14:36

  برنامه های اجرایی دهه فجردر دانشگاه علوم پزشکی بابل
چهار شنبه 8 بهمن 1393 ساعت 8:36

  اطلاعیه اردوی مشهد مقدس
دو شنبه 6 بهمن 1393 ساعت 13:26

  برگزاري ويژه برنامه بزرگداشت حماسه 9دي
ويژه برنامه بزرگداشت سالروز حماسه 9دي توسط دفتر بسيج جامعه پزشكي و سلامت حضرت امام(ره)دانشگاه علوم پزشكي با حضور كاركنان و اعضای هیات علمی دانشگاه با شكوه خاصي ، صبح امروز در مسجد امام علي(ع) برگزار شد....
سه شنبه 9 دي 1393 ساعت 12:14

  اطلاعیه
ویژه برنامه جشن عیدغدیر
چهار شنبه 16 مهر 1393 ساعت 14:15

  غبار رویی وعطرافشانی
برگزاري مراسم غبار روبي و عطر افشاني مزار دوشهيد گمنام
سه شنبه 8 مهر 1393 ساعت 13:13

  ديدار با خانواده معظم شهيد
ديدار با خانواده معظم شهيد يوسف رمضاني توسط پایگاه بسیج پزشکی وسلامت حضرت امام خمینی (ره)دانشگاه علوم پزشکی بابل
سه شنبه 8 مهر 1393 ساعت 13:5

 
پایگاه بسیج جامعه پزشکی و سلامت حضرت امام خمینی (ره )دانشگاه به مناسبت هفته دفاع مقدس مراسم غبار روبی گلزار شهدا و قرائت فاتحه و مرثیه سرایی را روز دوشنبه مورخ 31/6/93 بعد از نماز ظهر و عصر بر مزار شهدای گمنام دانشگاه برگزار می نماید .از کلیه همکاران محترم جهت شرکت در این مراسم دعوت بعمل می آید .
يك شنبه 30 شهريور 1393 ساعت 12:19

 
برگزاری مراسم زیارت عاشورا
چهار شنبه 15 مرداد 1393 ساعت 10:10

  زیارت عاشورا
مراسم این هفته مورخ 93/4/3 زیارت عاشورا توسط برادر عموزاده زمزمه می شود.
دو شنبه 2 تير 1393 ساعت 19:27

صفحه قبل 1 2 صفحه بعدی
 
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir